ენა Eng Geo

მიდმინარე პროექტები


s 2011-2012 წელს გერმანული ფირმის „კოქს კონსალტის“ დაკვეთით ქ. ზუგდიდის და ანაკლიის წყალომომარაგების გაუმჯობესების მიზნით ზუგდიდის რაიონის სოფ. კახათში და სოფ. ინგირში 4 ჭაბურღილის ბურღვით, სამონტაჟო და გამოსაცდელი სამუშაოები. მიღებულია დაახლოებით 2500 მ3 დღე-ღამეში თითოეული საექსპლოატაციო ჭაბურღილიდან. ამჟამად ასევე ,,კოქს კონსალტის“ დაკვეთით მიმდინარეობს წალენჯიხის რაიონის სოფ. ლიაში (ზედა და ქვედა ლია) 4 ჭაბურღილის ბურღვითი, სამონტაჟო და გამოსაცდელი სამუშაოები. ჭაბურღილები განკუთვნილია ქ. ზუგდიდის წყალმომარაგების გაუმჯობესებისთვის.